het project

“Bras Dessus, Bras Dessous” werd door Céline Remy opgericht. De jonge vrouw, economiste van opleiding, komt uit het kleine dorpje Dailly, vlakbij Couvin, waar wederzijdse hulp en steun deel uitmaken van de samenleving.

Na meer dan 15 jaar met cijfers te jongleren bij Artsen zonder Grenzen, het Brugmanziekenhuis en Alter Agency, voelt deze Vorstenares van adoptie de behoefte om zich in een meer humaan en maatschappelijk project te investeren.

 

Het zijn persoonlijke familie-ervaringen die haar bewust maken van de problemen die gepaard gaan met ouder worden en het isolement van de ouderen. Stelt zich dan de vraag: hoe kun je gelukkig blijven als je ouder wordt?

 

 In 2015 besloot de jonge veertiger om de kwestie te onderzoeken en zich te wijden aan de uitvoering van een "oplossingsproject". Na een intensieve ondersteuning door Crédal maakt ze een inventaris op van wat er in Brussel rond de problematiek van de vergrijzing bestaat, ontmoet ze professionals die in rusthuizen, in de thuiszorg, in de diensten voor thuiszorg, in de vrijetijdsbesteding, enz. actief zijn.

Ze stelt twee dingen vast: de dienstverlening van de vele professionals in het veld laat vaak weinig tijd over voor informele uitwisselingen. En projecten die een meer informele dienstverlening mogelijk maken, zijn over het algemeen gericht op verpleeghuisbewoners, waarbij slechts weinigen de mogelijkheid hebben om geïsoleerde mensen thuis te bereiken.

 

Céline Remy is nauw betrokken bij de dynamiek van het nabuurschap, die gebaseerd is op uitwisseling en delen, en het is dan ook "natuurlijk" dat Céline Remy een netwerk van ondersteunende buren overweegt om een antwoord te bieden aan de kwestie. De doelstellingen van “Bras Dessus, Bras Dessous” en haar solidariteitsnetwerk zijn tweeledig: het doorbreken van de eenzaamheid van ouderen en het (her)creëren van buurtbanden.

 

 

© Bruno Achen

Door deel te nemen aan het “Bras Dessus, Bras Dessous” project, help je mee om één van de grote uitdagingen van onze samenleving voor de komende jaren aan te gaan.

ADRESSEN

HOOFDKANTOOR

27, Eikelstraat

1190 Vorst

KANTOOR

14, Hoogte 100 plein

1190 Vorst

CONTACT

Schrijf je in en ontvang onze nieuwsbrief

Tel : 0486/76.62.89

info@brasdessusbrasdessous.be

Bedrijfsnummer : 0643606183

Cocom.jpg
Cocof.jpg
Commune Forest.jpg
CQ Wiels.jpg
Commune Uccle.jpg
Commune Anderlecht.jpg
CQdurables.jpg
CQ Peterbos.jpg
Fonds 4S.jpg
Partenamut.jpg
PFP.jpg
FRB.jpg
Crelan.jpg
Soroptimist.jpg
Rotary.jpg
Cera.jpg
Le bien vieillir.jpg
Candriam.jpg